Thông qua việc lập kế hoạch chất lượng trước, chúng tôi có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo từ việc thiết kế và phát triển sản phẩm, mua nguyên liệu, lưu kho và sản xuất, đến kiểm tra, đóng gói và vận chuyển thành phẩm.
Đồng thời, chúng tôi có phòng thí nghiệm hóa lý riêng, mỗi lô nguyên liệu đầu vào đều được kiểm tra và phân tích để đảm bảo mỗi lô đều là nguyên liệu chất lượng cao.
Trong quá trình này, chúng tôi đã nhập khẩu các thiết bị đo lường và thử nghiệm có độ chính xác cao và thành lập phòng thử nghiệm đo lường để đảm bảo độ chính xác của quá trình đo lường.
Các điều khiển tự động dành riêng cho các sản phẩm của chúng tôi đã được phát triển và triển khai trong quá trình sản xuất:

Kiểm soát tiếng ồn (đa tần số và cao điểm)

Phát hiện vết nứt

Kiểm soát cấu trúc của vật liệu

Phát hiện vết bỏng vi mô cho vòng trong và vòng ngoài.

Quy trình của chúng tôi bao gồm đo lường bằng các dòng điện xoáy, để xác định các vết nứt nhỏ và độ cứng trong các con lăn.
Kiểm soát chất lượng